تقدیر از برگزیدگان سومین چالش نوآوری نانو و تفاهم همکاری با شرکت کویرتایر

تقدیر از برگزیدگان سومین چالش نوآوری نانو و تفاهم همکاری با شرکت کویرتایر

با حضور مدیرعامل شرکت کویرتایر و مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد نانو، مراسم تقدیر و اعطای جوایز 200، 100 و 50 میلیون ریالی 3 تیم برگزیده چالش نوآوری کاهش نفوذپذیری هوا در لایه داخلی تایر خودرو برگزار شد. سومین چالش نوآوری نانو با عنوان « کاهش نفوذپذیری هوا در لایه داخلی تایر خودرو » […]

ادامه مطلب